Grilles

Het verwerkingsproces

De grilles worden vermalen tot afmetingen van maximaal 30 millimeter, waarna de metaaldelen worden verwijderd. Door een speciaal proces worden de verschillende kunststoffen van elkaar gescheiden.
Nieuwe toepassingen

· Het teruggewonnen ABS wordt weer als grondstof gebruikt bij de productie van nieuwe grilles, maar ook allerlei huishoudelijke voorwerpen.