Olie

Het verwerkingsproces

De olie wordt - indien noodzakelijk - eerst voorbewerkt. Hierbij wordt het water van de olie gescheiden. Afhankelijk van de kwaliteit wordt de olie opgewerkt tot smeerolie, hoogwaardige brandstoffen of fluxolie.
Nieuwe toepassingen

Hoogwaardige brandstoffen, bijvoorbeeld dieselolie voor schepen.
Smeerolie.
Fluxolie, een teerachtige substantie die o.a. wordt toegepast in dakbedekkingsmaterialen.