Auto recycling

Wat gebeurt er met mijn auto?

De auto wordt afgemeld als autowrak bij de RDW. Dit betekent dat het voertuig niet meer op de Nederlandse weg mag verschijnen. Vervolgens worden alle bruikbare onderdelen gedemonteerd voor hergebruik bij een andere auto. Het resterende gedeelte van het wrak wordt ontdaan van de ARN-materialen (Auto Recycling Nederland). Dit zijn materialen die apart van de auto gedemonteerd worden voor verdere verwerking, zoals olie, banden, glas etc. Het restant – het kale wrak – gaat naar de shredder. De shredder vermaalt de auto in vuistgrote brokken en scheidt de metalen – ijzer, aluminium en koper - voor verdere verwerking.


Wat geburt er met de materialen uit de auto?


De materialen die bij het autodemontagebedrijf van de auto worden gedemonteerd worden apart opgeslagen in containers en worden als deze vol zijn vervoerd naar gespecialiseerde recyclingbedrijven. De recyclingbedrijven zorgen in opdracht van ARN voor een milieuverantwoorde recycling van deze materialen. Zo worden van banden bijvoorbeeld rubberen stoeptegels gemaakt voor op speelplaatsen, het glas uit de auto wordt opnieuw gebruikt in glazen flessen, glaswol voor isolatie. Het kale wrak dat naar de shredder gaat wordt vermalen en het ijzer wat vervolgens met een magneet wordt gescheiden gaat naar de hoogovens voor de productie van nieuw staal.
Hoe ver zijn we in Nerderland met de auto recycling?

In Nederland wordt van iedere auto die wordt ingeleverd als autowrak bij een ARN erkend bedrijf – en dit zijn er op jaarbasis 230.000 stuks – ruim 85% van het gewicht gerecycled. De resterende 15%, het shredderafval, wordt nu nog gestort.
Waar ligt nu die uitdaging?

In 2015 schrijft de wetgeving voor dat van iedere auto tenminste 95% van het gewicht moet worden gerecycled. Hiervoor is de Post Shredder Technologie verzonnen in 2008, Na en met behulp van invoering van PST kan het voertuigdemontagebedrijf veel materialen op een wrak laten zitten omdat deze materialen, zoals koplampen en bumpers, door de PST uit het shredderafval wordt gehaald.
Het shredderafval is een mix van restanten metaal, plastics, vezels en mineralen. Deze worden door middel van mechanische scheidingstechnieken – zoals zeven, centrifugeren, scheiding op soortelijk gewicht etc. – van elkaar gescheiden.
Wat is er moeilijk te recyclen bij een auto?

In principe zijn alle materialen uit een auto te recyclen; de technologieën zijn hiervoor beschikbaar. Het is veelal eerder de vraag hoe de kosten en de energie om deze technologieën in te zetten zich verhouden ten opzichte van de opbrengst in materiaal en geld. Deze afweging is -naast de wettelijke randvoorwaarden – belangrijk bij de recycling van materialen uit auto's. Uiteraard speelt de milieubelasting van de materialen en gevaar (zoals bij airbags) ook een belangrijke factor bij de beslissing om materialen wel of niet te recyclen. Een uitdaging vormen de hoog voltage batterijen die over een aantal jaren uit elektrische voertuigen gaan komen. De huidige beschikbare technologie om materialen uit de deze batterijen te halen is zeer kostbaar en weegt niet op tegen de opbrengst.
Welke materialen vind ik weer terug bij mijn nieuwe auto?

Materialen die weer opnieuw worden toegepast in auto's zijn verschillende metalen zoals ijzer, koper en aluminium. Ook worden er steeds meer gerecyclede plastics toegepast in nieuwe voertuigen o.a. in wielkasten, isolatiemateriaal onder motorkappen en in middenconsols worden ook gemaakt van gerecycled materiaal.

Welke materialen vind ik weer terug bij mijn nieuwe auto?

Materialen die weer opnieuw worden toegepast in auto's zijn verschillende metalen zoals ijzer, koper en aluminium.