Brandstoffen

Het verwerkingsproces

Verwerking van ruitensproeiervloeistof gaat op dezelfde wijze als die van koelvloeistof namelijk door destillatie. Door dit proces worden verschillende bestanddelen van een mengsel gescheiden.
Nieuwe toepassingen

De teruggewonnen bestanddelen worden weer gebruikt bij de productie van ruitensproeiervloeistof.