Glas

Het verwerkingsproces

Bij de verwerker wordt het glas gestort en daarna gebroken. Daarna wordt het metaal en PVB-folie verwijderd.
Nieuwe toepassingen

Het PVB-folie wordt verwerkt in bodembedekking als onderlaag voor tapijten en in paardrijdbakken.
Het PVB-folie kan ook thermisch worden verwerkt met energieterugwinning.