Oliefilter

Het verwerkingsproces

De oliefilters worden vermalen in een shredder. Het mengsel van olie, papier en metaal wordt vervolgens gecentrifugeerd om de olie van het overige te scheiden. De olie wordt apart opgevangen. Het overgebleven papier en ijzer wordt eveneens gescheiden.
Nieuwe toepassingen

De opgevangen olie wordt afhankelijk van de kwaliteit gebruikt als brandstof of opgewerkt tot basisolie (grondstof voor smeerolie).
Het metaal wordt gebruikt als koelschroot in de metaalindustrie.
Het filterpapier wordt als brandstof toegepast.